FIRMA OFERTA TECHNOLOGIA

Jurgal - strona główna
kontakt

o nas

dojazd

Jurgal: firma: przetarg

przetarg

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA WYBORU DOSTAWCY

Nazwa firmy i adres zamawiającego:
JURGAL Warsztat Mechaniki Pojazdowej Jerzy Uchman
ul. Plebiscytowa 17 43-190 Mikołów

Przedmiot zamówienia:

 1. Technologia honowania długich elementów o dużych średnicach kontrolowana, sterowana komputerowo,
 2. Technologia wytaczania profilowych otworów w tym elementów głowicy silnika wykorzystująca zjawisko interpolacji oraz sterowana i kontrolowana komputerowo.

Zakres i wielkość zamówienia:

 1. Maszyna do honowania poziomego tulei siłowników hydraulicznych oraz innych elementów o zakresie średnic 50-450 mm i długości 3000 mm z możliwością modyfikowania obu parametrów.
 2. Maszyna do wytaczania i obróbki nietypowych powierzchni w tym gniazd i prowadników zaworów o średnicy 18-75 mm i głębokości 35 mm z możliwością modyfikowania obu parametrów.

Dopuszczalność składania ofert częściowych: tak

Termin wykonania zamówienia: 31.08.2005

Miejsce składania ofert:
JURGAL Warsztat Mechaniki Pojazdowej Jerzy Uchman
ul. Plebiscytowa 17
43-190 Mikołów

Termin składania ofert: 14.07.2005

Miejsce otwarcia ofert:
JURGAL Warsztat Mechaniki Pojazdowej Jerzy Uchman
ul. Plebiscytowa 17
43-190 Mikołów

Opis warunków udziału w postępowaniu:
Terminowe złożenie osobiste w firmie JURGAL lub przesłanie drogą pocztową kompletnej oferty dotyczącej jednej lub technologii.

Inne określone przez zamawiającego informacje:

Kompletna oferta powinna zawierać wykaz wraz z cenami obejmującymi:

 1. maszynę wraz z niezbędnymi częściami do uruchomienia,
 2. warunki szkolenia personelu oraz uruchomienia maszyny w miejscu tzn. JURGAL Mikołów,
 3. oświadczenie o zagwarantowaniu serwisu w zakresie konsultacji, usuwania ewentualnych awarii i części zamiennych w okresie 10 lat po uruchomieniu maszyny.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena
 2. Technologia obróbki oraz dialogowe układy sterowania,
 3. Koszt narzędzi, serwisu,
 4. Zakres pracy maszyn i możliwość ich modyfikacji,
 5. Szkolenie i uruchomienie maszyn w miejscu pracy tzn. JURGAL Mikołów,
 6. Przedstawicielstwo firmy lub serwis zlokalizowany w Polsce.

Pobierz tekst przetargu-o serwisie- © 2015 Jurgal. powered by ahead.pl